Banner

Componentes del Departamento

CURSO 2020/21

D. Alberto Millán Pérez (Jefe de Departamento):

  • Latín I de 1º de Bachillerato a Distancia
  • Latín II del Bloque 3º

Dña. Pilar Abós García:

  • Latín de 4º ESO
  • Latín I de Primero de Bachillerato
  • Latín II de Segundo de Bachillerato

 D. Juan Carlos García Hernández:

  • Latín de 4º ESO